[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 2 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 32-38 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش عملکرد خانواده در منبع کنترل دختران نوجوان شهر اصفهان
زکیه نیکزاد، ماهرخ کشوری ، زیبا فرج زاده گان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، keshvari@med.mui.ac.ir
چکیده:   (1563 مشاهده)
مقدمه:  خانواده‌ یکی‌از مهمترین‌ عناصری ‌است که ‌در ‌شکل‌گیری ‌شخصیت ‌انسان‌ نقش دارد. منبع یا مکان کنترل یکی از ویژگی های شخصیتی که تاثیر مهمی بر رفتار افراد، شکل گیری و توانایی انسان در کنترل شرایط و رویدادهای محیطی می گذارد. این  مطالعه با هدف " بررسی نقش عملکردخانواده در منبع کنترل دختران نوجوان شهر اصفهان " انجام شد.
روش : این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی و نمونه ی پژوهش شامل  355 نفر از دانش‌آموزان‌ دبیرستانی دختر مقاطع ‌اول و دوم ‌که‌درسال تحصیلی 1393-1394در شهر اصفهان مشغول به‌تحصیل بودند به روش نمونه گیری تصادفی‌خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل مشخصات جمعیت شناختی، ابزارهای سنجش خانواده مک مستر(FAD) ومنبع کنترل چند وجهی لونسون بود، پایایی سنجش خانواده با ضریب آلفای  0/93  و منبع کنترل چندوجهی با کودریچاردسون برای هر یک از مقیاس های درونی، افراد قدرتمند و شانس به طور جداگانه بین  52/.،71/. و 68/. در مطالعات مشابه مورد تایید قرار گفت.
یافته ها: آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد در بین حیطه های عملکرد خانواده، حیطه های ‌نقش(B=2/49,p=0/03) و واکنش عاطفی(B=-2/44,p=0/03) نقش پیش گویی کننده درنمره کنترل درونی‌ دارد،ابعادعملکردخانواده نقش پیش بینی کننده در نمره کنترل بیرونی ندارند.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است عملکرد خانواده اکثریت واحدهای مورد مطالعه در حد متوسط بوده و در میان ابعاد بررسی شده، ابعاد کنترل رفتار ،واکنش عاطفی و ایفای نقش عملکرد بهتری داشتند.
واژه‌های کلیدی: نوجوان، خانواده، منبع کنترل، عملکرد خانواده
متن کامل [PDF 562 kb]   (481 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۸
فهرست منابع
1. 1. Rahiminezhad A, Paknezhad M. The relationship between family functioning and psychological needs with adolescents\' mental health. Fam Res. 2014;10(1):99-111.
2. 2. Ghamari M, Khoshnam A. The relationship of original family function and quality of life among students. J Fam Res. 2011;7:343-54.
3. 3. Yoselyani G, Habibi M, Soleymani S. The relationship between discipline desired behavior and family functioning, locus of control and self-esteem of students. J Sch Psychol. 2012;1:114-34.
4. 4. Barzanjeh Atri S, Rahmani A, Sheikhnejhad L. Access family functioning and related factors from the viewpoints of male cancer patients. J Car Sci. 2014;3(2):113. [PMID] [PMCID]
5. 5. Hosseini M, Bayat R, Yaghmaei F, Hosseinzadeh S, Nasiri N. The correlation of family functioning dimensions and self-concept of adolescent smokers in Zanjan. J Health Promot Manage. 2012;1(4):61-8.
6. 6. Azmoude E, Tafazoli M, Parnan A. Assessment of Family Functioning and Its Relationship to Quality of Life in Diabetic and Non-Diabetic Women. J Caring Sci. 2016;5(3):231-9. [DOI:10.15171/jcs.2016.025] [PMID] [PMCID]
7. 7. Powers SI, Hauser ST, Kilner LA. Adolescent mental health. Am Psychol. 1989;44(2):200-8. [DOI:10.1037/0003-066X.44.2.200] [PMID]
8. 8. Mirzaei Alavijeh M, Nasirzadeh M, Eslami AA, Sharifirad G, Hasanzadeh A. Influence of family function about youth dependence to synthetic drugs. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2013;1(2):19-30.
9. 9. Allen JP, Loeb EL. The Autonomy-Connection Challenge in Adolescent Peer Relationships. Child Dev Perspect. 2015;9(2):101-5. [DOI:10.1111/cdep.12111] [PMID] [PMCID]
10. 10. Paradis AD, Giaconia RM, Reinherz HZ, Beardslee WR, Ward KE, Fitzmaurice GM. Adolescent Family Factors Promoting Healthy Adult Functioning: A Longitudinal Community Study. Child Adolesc Ment Health. 2011;16(1):30-7. [DOI:10.1111/j.1475-3588.2010.00577.x] [PMID] [PMCID]
11. 11. Bogels SM, Brechman-Toussaint ML. Family issues in child anxiety: attachment, family functioning, parental rearing and beliefs. Clin Psychol Rev. 2006;26(7):834-56. [DOI:10.1016/j.cpr.2005.08.001] [PMID]
12. 12. Sikand Y. Bridging deen and duniya: the \"modernisation\" of Islamic education in India. J Muslim Minor Affairs. 2009;29(2):237-47. [DOI:10.1080/13602000902943690]
13. 13. Molaei A, Yazdanbakhsh K, Karami J. Relationship between personality characteristics (five factor model) and locus of control with vocational adjustment of gas company employees in kermanshah. J Pers Individ Differ. 2014;3(4):107-21.
14. 14. Nowicki S, Iles-Caven Y, Gregory S, Ellis G, Golding J. The Impact of Prenatal Parental Locus of Control on Children\'s Psychological Outcomes in Infancy and Early Childhood: A Prospective 5 Year Study. Front Psychol. 2017;8:546. [DOI:10.3389/fpsyg.2017.00546] [PMID] [PMCID]
15. 15. Polizzi C, Fontana V, Perricone G, D\'Angelo P, Jankovic M, Taormina C, et al. Coping Strategies and Locus of Control in Childhood Leukemia: A Multi-Center Research. Pediatr Rep. 2015;7(2):5703. [DOI:10.4081/pr.2015.5703] [PMID] [PMCID]
16. 16. Morowatisharifabad MA, Mahmoodabad SS, Baghianimoghadam MH, Tonekaboni NR. Relationships between locus of control and adherence to diabetes regimen in a sample of Iranians. Int J Diabetes Dev C. 2010;30(1):27-32. [DOI:10.4103/0973-3930.60009] [PMID] [PMCID]
17. 17. Piatek R, Pinger P. Maintaining (locus of) control? Assessing the impact of locus of control on education decisions and wages. SOEP Papers. 2010.
18. 18. Woolfolk AE, Rosoff B, Hoy WK. Teachers Sense of Efficacy and Their Beliefs About Managing Students. Teach Teach Educ. 1990;6(2):137-48. [DOI:10.1016/0742-051X(90)90031-Y]
19. 19. Khadivi A, Vakili Mafakheri A. A survey of relationship between achievement motivation, locus of control, self-concept and high school first grader science students academic achievement the five regions of tabriz. J Educ Sci 2011;4(13):45-66.
20. 20. Judge TA, Bono JE. Relationship of core self-evaluations traits--self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability--with job satisfaction and job performance: a meta-analysis. J Appl Psychol. 2001;86(1):80-92. [DOI:10.1037/0021-9010.86.1.80]
21. 21. Garrusi B, Garousi S, Anjom Shoae F. The Relationship of Attitude, Personality and Perceived Source of Control with Different Types of Driving Behaviors. J Health Dev. 2014;3(1):48-61.
22. 22. Jomehri F, Najafi M. The Relation ship between type C personality, locus of control and hardiness in patients suffering from cancer and normal subjects. J Clin Psychol. 2009;1(1):47-66.
23. 23. Rezaei-Dehaghani A, Paki S, Keshvari M. The relationship between family functioning and self-esteem in female high school students of Isfahan, Iran, in 2013–2014. Iranian J Nurs Midwifery Res. 2015;20(3):371. [PMID] [PMCID]
24. 24. Johnston C, Mash EJ. Families of children with attention-deficit/hyperactivity disorder: review and recommendations for future research. Clin Child Fam Psychol Rev. 2001;4(3):183-207. [DOI:10.1023/A:1017592030434] [PMID]
25. 25. Epstein NB, Baldwin LM, Bishop DS. The McMaster family assessment device. J Marit Fam Ther 1983;9(2):171-80. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x]
26. 26. Najarian F. Factors affecting the family functioning: survey of psychometric properties of family assessment device. Roodehen, Tehran: Roodehen Islamic Azad University; 1994. [PMCID]
27. 27. Levenson H. Multidimensional locus of control in psychiatric patients. J Consult Clin Psychol. 1973;41(3):397-404. [DOI:10.1037/h0035357] [PMID]
28. 28. Moshki M, Ghofranipour F, Hajizadeh E, Azadfallah P. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control scale for college students. BMC Public Health. 2007;7(1):295. [DOI:10.1186/1471-2458-7-295] [PMID] [PMCID]
29. 29. Levenson H, Miller J. Multidimensional locus of control in sociopolitical activists of conservative and liberal ideologies. J Pers Soc Psychol. 1976;33(2):199-208. [DOI:10.1037/0022-3514.33.2.199] [PMID]
30. 30. Farajzadegan Z, Koosha P, Sufi GJ, Keshvari M. The relationship between family function and women\'s well-being. Iranian J Nurs Midwifery Res. 2013;18(1):9. [PMID] [PMCID]
31. 31. Ackard DM, Neumark-Sztainer D, Story M, Perry C. Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. Am J Prev Med. 2006;30(1):59-66. [DOI:10.1016/j.amepre.2005.09.013] [PMID]
32. 32. Stanke A, Taylor M. Religiosity, locus of control, and superstitious belief. J Undergrad Res. 2004;7(1):1-5.
33. 33. Derks W, Leeuw JR, Hordijk GJ, Winnubst JA. Differences in coping style and locus of control between older and younger patients with head and neck cancer. Clin Otolaryngol. 2005;30(2):186-92. [DOI:10.1111/j.1365-2273.2004.00938.x] [PMID]
34. 34. Schwartz LS, Coulson LR, Toovy D, Lyons JS, Flaherty JA. A biopsychosocial treatment approach to the management of diabetes mellitus. Gen Hosp Psychiatry. 1991;13(1):19-26. [DOI:10.1016/0163-8343(91)90005-H]
35. 35. Anvari MH, Kajbaf MB, Montazeri MS, Sajjadian P. Relationship among Dimensions of Family Communication Patterns and Locus of Control with Self-Efficacy. Zahedan J Res Med Sci. 2014;16(5):86-8.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nikzad Z, Keshvari M, Farajzadegan Z. The role of family function in locus of control of adolescent girls in Isfahan. JPEN. 2017; 4 (2) :32-38
URL: http://jpen.ir/article-1-271-fa.html

نیکزاد زکیه، کشوری ماهرخ، فرج زاده گان زیبا. بررسی نقش عملکرد خانواده در منبع کنترل دختران نوجوان شهر اصفهان . مجله پرستاری کودکان. 1396; 4 (2) :32-38

URL: http://jpen.ir/article-1-271-fa.htmlدوره 4، شماره 2 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه پرستاری کودکان و نوزادان Journal of Pediatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855