:: دوره 4، شماره 3 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 25-32 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه توانایی‌بازداری، تحمل کام نایافتگی، و کنار آمدن والدین دارای فرزند کم توان ذهنی و ناتوانی جسمانی
مینا عباسی، علی شاکر دولق
استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران. ، ali.shaker2000@gmail.com
چکیده:   (1110 مشاهده)
مقدمه: خانواده ­ها وقتی با یک رویداد مانند متولد شدن فرزند کم­توان­ ذهنی یا ناتوان­ جسمی روبرو می­شوند، واکنش­های متفاوتی از‌خود نشان می­دهند که پژوهش حاضر با هدف مطالعه توانایی خودبازداری و تحمل‌کام ­نایافتگی وکنار آمدن والدین با کم­ توان ذهنی و ناتوانی جسمی فرزند بود.
روش: طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی مقایسه‌ای است که از بین والدین دارای فرزند کم ­توان‌ذهنی و ناتوانی جسمی شهرستان نقده در سال 1395 به تعداد 200 والدین بطور مساوی از هر گروه 100 نفر و به روش در دسترس انتخاب گردید. برای سنجش متغیر ها از ابزار تحمل ناکامی (هارینگتون، 2005) ،  ابزار مقابله با بیماری برای والدین(میلتون و همکارانش، 2010) ، و پرسشنامه خودبازداری( وینبرگر و شوارتز،1990)  استفاده گردید،
یافته­ ها: یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه خودبازداری کل (0/01) بین دو گروه متشکل از والدین کودکان کم توان ذهنی و ناتوان جسمی تفاوت معنی داری وجود دارد ((P<0/05 ،  همچنین در بررسی متغیر کنارآمدن والدین (0/007) تفاوت معنادار آماری بین دو گروه به دست آمد ( (P<0/05، اما در مقایسه متغیر تحمل­ کام­ نایافتگی ( 0/37 ) بین دوگروه مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد ( (P<0/05.
نتیجه­ گیری: والدین کودکان کم­توان­ذهنی در مواجهه با مشکل نسبت به والدین دارای کودکان ناتوانی‌جسمانی دیرتر پذیرفته و کنار می­آیند بنابراین افزایش خودبازداری و تحمل­کام­نایافتگی تا حد زیادی در کنارآمدن و ارتقای سلامت‌روانی والدین دارای کودک کم­توان­ذهنی تاثیر گذار خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: خودبازداری، تحمل کام نایافتگی، کنارآمدن، والدین کودکان کم‌توان‌ ذهنی، والدین کودکان ناتوانی جسمانی
متن کامل [PDF 479 kb]   (480 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها