[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 1 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 43-50 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی رایانه محور بر ویژگی‌های شناختی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی
احمد احمدی ، علی اکبر ارجمندنیا، محمد پارسا عزیزی، سمیرا مطیعی
دکتری روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، Ahmady457@ut.ac.ir
چکیده:   (1938 مشاهده)
مقدمه: نقص در کارکردهای اجرایی یکی از ویژگی‌های اصلی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش ویژگی‌های شناختی، تحصیلی و کاهش نشانگان اختلال  نارسایی توجه / بیش فعالی به اجرا درآمد.
 روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با دو گروه آزمایش و کنترل است. با استفاده از نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 38 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در یک دوره 27جلسه ای، آموزش کارکرد اجرایی را به‌وسیله نرم‌افزار CogniPlus دریافت کرد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­های سیاهه رفتاری کودکان، آزمون ریاضی ایران کی مت و هوش آزمای نوین تهران استنفورد بینه استفاده شد. داده‌های با استفاده از آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه به لحاظ ویژگی‌های جمعیت شناختی پیش از اجرایی برنامه مداخله، تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل گرفت.
 یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از تأثیر معنی داری آموزش کارکرد اجرایی بر مهارت‌های شناختی و عدم اثر گذاری بر عملکرد ریاضی و نشانگان اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی است. در حیطه شناختی، تنها اثر معنی دار برنامه مداخله‌ای بر مهارت‌های دیداری فضایی مشاهده شد.
نتیجه گیری: پردازش دیداری فضایی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی می تواند تحت تاثیر آموزش کارکردهای ارتقاء یابد.
واژه‌های کلیدی: کارکرد اجرایی، نارسایی توجه/ بیش فعالی، حافظه فعال، مهارت ریاضی
متن کامل [PDF 622 kb]   (762 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳
فهرست منابع
1. 1. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. 2. Amiri S, Shafiee-Kandjani AR, Fakhari A, Golmirzaei J, Rafi ZA. Psychiatric comorbidities in ADHD children: an Iranian study among primary school students. Archives of Iranian medicine. 2013;16(9):513. [PMID]
3. 3. Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment: Guilford Publications; 2014.
4. 4. Wu K, Anderson V, Castiello U. Attention-deficit/hyperactivity disorder and working memory: A task switching paradigm. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2006;28(8):1288-306. [DOI:10.1080/13803390500477267] [PMID]
5. 5. Best JR, Miller PH. A developmental perspective on executive function. Child development. 2010;81(6):1641-60. [DOI:10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x] [PMID] [PMCID]
6. 6. Hughes C, Graham A. Measuring executive functions in childhood: Problems and solutions? Child and adolescent mental health. 2002;7(3):131-42. [DOI:10.1111/1475-3588.00024]
7. 7. Nilsen ES, Huyder V, McAuley T, Liebermann D. Ratings of Everyday Executive Functioning (REEF): A parent-report measure of preschoolers\' executive functioning skills. Psychological assessment. 2017;29(1):50. [DOI:10.1037/pas0000308] [PMID]
8. 8. Andreou* G, Agapitou P, Karapetsas A. Verbal skills in children with ADHD. European Journal of Special Needs Education. 2005;20(2):231-8. [DOI:10.1080/08856250500055743]
9. 9. Barnett R, Maruff P, Vance A. An investigation of visuospatial memory impairment in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), combined type. Psychological medicine. 2005;35(10):1433-43. [DOI:10.1017/S0033291705005234] [PMID]
10. 10. Geurts HM, Verte S, Oosterlaan J, Roeyers H, Sergeant JA. How specific are executive functioning deficits in attention deficit hyperactivity disorder and autism? Journal of child psychology and psychiatry. 2004;45(4):836-54. [DOI:10.1111/j.1469-7610.2004.00276.x] [PMID]
11. 11. Cragg L, Gilmore C. Skills underlying mathematics: The role of executive function in the development of mathematics proficiency. Trends in Neuroscience and Education. 2014;3(2):63-8. [DOI:10.1016/j.tine.2013.12.001]
12. 12. Maehler C, Schuchardt K. Working memory in children with learning disabilities: Rethinking the criterion of discrepancy. International journal of disability, development and education. 2011;58(1):5-17. [DOI:10.1080/1034912X.2011.547335]
13. 13. Passolunghi MC, Siegel LS. Short-term memory, working memory, and inhibitory control in children with difficulties in arithmetic problem solving. Journal of experimental child psychology. 2001;80(1):44-57. [DOI:10.1006/jecp.2000.2626] [PMID]
14. 14. Daneman M, Merikle PM. Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic bulletin & review. 1996;3(4):422-33. [DOI:10.3758/BF03214546] [PMID]
15. 15. Sonuga-Barke EJ, Brandeis D, Cortese S, Daley D, Ferrin M, Holtmann M, et al. Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. American Journal of Psychiatry. 2013;170(3):275-89. [DOI:10.1176/appi.ajp.2012.12070991] [PMID]
16. 16. Raggi VL, Chronis AM. Interventions to address the academic impairment of children and adolescents with ADHD. Clinical child and family psychology review. 2006;9(2):85-111. [DOI:10.1007/s10567-006-0006-0] [PMID]
17. 17. Fuchs D, Compton DL, Fuchs LS, Bryant J, Davis GN. Making \"secondary intervention\" work in a three-tier responsiveness-to-intervention model: Findings from the first-grade longitudinal reading study of the National Research Center on Learning Disabilities. Reading and Writing. 2008;21(4):413-36. [DOI:10.1007/s11145-007-9083-9]
18. 18. Rabiner DL, Murray DW, Skinner AT, Malone PS. A randomized trial of two promising computer-based interventions for students with attention difficulties. Journal of abnormal child psychology. 2010;38(1):131-42. [DOI:10.1007/s10802-009-9353-x] [PMID]
19. 19. Cortese S, Ferrin M, Brandeis D, Buitelaar J, Daley D, Dittmann RW, et al. Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015;54(3):164-74. [DOI:10.1016/j.jaac.2014.12.010] [PMID] [PMCID]
20. 20. Vinogradov S, Fisher M, de Villers-Sidani E. Cognitive training for impaired neural systems in neuropsychiatric illness. Neuropsychopharmacology. 2012;37(1):43-76. [DOI:10.1038/npp.2011.251] [PMID] [PMCID]
21. 21. Beck SJ, Hanson CA, Puffenberger SS, Benninger KL, Benninger WB. A controlled trial of working memory training for children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2010;39(6):825-36. [DOI:10.1080/15374416.2010.517162] [PMID]
22. 22. Van der Oord S, Ponsioen A, Geurts H, Ten Brink E, Prins P. Efficacy of a computerized Executive Functioning remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting: outcome on parent and teacher-rated executive functioning and ADHD behavior. 2012.
23. 23. Bergman Nutley S, Söderqvist S, Bryde S, Thorell LB, Humphreys K, Klingberg T. Gains in fluid intelligence after training non‐verbal reasoning in 4‐year‐old children: a controlled, randomized study. Developmental science. 2011;14(3):591-601. [DOI:10.1111/j.1467-7687.2010.01022.x] [PMID]
24. 24. Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, Dahlström K, et al. Computerized training of working memory in children with ADHD-a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005;44(2):177-86. [DOI:10.1097/00004583-200502000-00010] [PMID]
25. 25. Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Training of working memory in children with ADHD. Journal of clinical and experimental neuropsychology. 2002;24(6):781-91. [DOI:10.1076/jcen.24.6.781.8395] [PMID]
26. 26. Holmes J, Gathercole SE, Place M, Dunning DL, Hilton KA, Elliott JG. Working memory deficits can be overcome: Impacts of training and medication on working memory in children with ADHD. Applied Cognitive Psychology. 2010;24(6):827-36. [DOI:10.1002/acp.1589]
27. 27. Holmes J, Gathercole SE, Dunning DL. Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental science. 2009;12(4). [DOI:10.1111/j.1467-7687.2009.00848.x] [PMID]
28. 28. Alloway TP, Alloway RG. Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of experimental child psychology. 2010;106(1):20-9. [DOI:10.1016/j.jecp.2009.11.003] [PMID]
29. 29. Dahlin KI. Working memory training and the effect on mathematical achievement in children with attention deficits and special needs. Journal of Education and Learning. 2013;2(1):118. [DOI:10.5539/jel.v2n1p118]
30. 30. Witt M. School based working memory training: Preliminary finding of improvement in children\'s mathematical performance. Advances in Cognitive Psychology. 2011;7(7). [DOI:10.2478/v10053-008-0083-3]
31. 31. Bangirana P, Allebeck P, Boivin MJ, John CC, Page C, Ehnvall A, et al. Cognition, behaviour and academic skills after cognitive rehabilitation in Ugandan children surviving severe malaria: a randomised trial. BMC neurology. 2011;11(1):96. [DOI:10.1186/1471-2377-11-96] [PMID] [PMCID]
32. 32. Ang SY, Lee K, Cheam F, Poon K, Koh J. Updating and working memory training: Immediate improvement, long-term maintenance, and generalisability to non-trained tasks. Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 2015;4(2):121-8. [DOI:10.1016/j.jarmac.2015.03.001]
33. 33. Melby-Lervåg M, Redick TS, Hulme C. Working memory training does not improve performance on measures of intelligence or other measures of \"far transfer\" evidence from a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science. 2016;11(4):512-34. [DOI:10.1177/1745691616635612] [PMID] [PMCID]
34. 34. Shipstead Z, Redick TS, Engle RW. Is working memory training effective? Psychological bulletin. 2012;138(4):628. [DOI:10.1037/a0027473] [PMID]
35. 35. Simons DJ, Boot WR, Charness N, Gathercole SE, Chabris CF, Hambrick DZ, et al. Do \"brain-training\" programs work? Psychological Science in the Public Interest. 2016;17(3):103-86. [DOI:10.1177/1529100616661983] [PMID]
36. 36. Minaei A. Adaptation and standardization of Child Behavior Checklist, youth self-report, and teacher report forms. Research on exceptional children spring. 2006;6(1):19.
37. 37. Yazdkhasti F, Oreyzi H. Standardization of Child, Parent and Teacher\'s Forms of Child Behavior Checklist in the City of Isfahan. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011;17(1):60-70.
38. 38. Afrooz G, Farid F, Mousavi M, Soveyzi R. Construct Validity Assessment: Convergent Type for Stanford Binet and Wechsler Intelligence Scale for Children in Tehran. Annual Research & Review in Biology. 2014;4(24):4400. [DOI:10.9734/ARRB/2014/11448]
39. 39. Mahdavi A, Zkamkari K. The Diagnostic Validity of New Version of Tehran-Stanford-Binet Intelligence Scale in Students with Learning Disabilities. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016;1(1):2104-12.
40. 40. Mohamad Esmaiel E, Hooman H. Adaptive and standardization of the Iran Key-Math test of mathematics. Research in Exceptional children. 2002;4(6):323-32.
41. 41. Dahlin KI. Effects of working memory training on reading in children with special needs. Reading and Writing. 2011;24(4):479-91. [DOI:10.1007/s11145-010-9238-y]
42. 42. Chooi W-T. Working memory and intelligence: a brief review. Journal of Educational and Developmental Psychology. 2012;2(2):42. [DOI:10.5539/jedp.v2n2p42]
43. 43. Shalev L, Tsal Y, Mevorach C. Computerized progressive attentional training (CPAT) program: effective direct intervention for children with ADHD. Child neuropsychology. 2007;13(4):382-8. [DOI:10.1080/09297040600770787] [PMID]
44. 44. Gathercole SE, Brown L, Pickering SJ. Working memory assessments at school entry as longitudinal predictors of National Curriculum attainment levels. Educational and Child Psychology. 2003;20(3):109-22.
45. 45. Heim S, Pape-Neumann J, van Ermingen-Marbach M, Brinkhaus M, Grande M. Shared vs. specific brain activation changes in dyslexia after training of phonology, attention, or reading. Brain Structure and Function. 2015;220(4):2191-207. [DOI:10.1007/s00429-014-0784-y] [PMID]
46. 46. Hagovská M, Olekszyová Z. Impact of the combination of cognitive and balance training on gait, fear and risk of falling and quality of life in seniors with mild cognitive impairment. Geriatrics & gerontology international. 2015. [PMID]
47. 47. Žagavec BS, Lešnik VM, Goljar N. Training of selective attention in work-active stroke patients. International journal of rehabilitation research. 2015;38(4):370-2. [DOI:10.1097/MRR.0000000000000127] [PMID]
48. 48. St Clair‐Thompson H, Stevens R, Hunt A, Bolder E. Improving children\'s working memory and classroom performance. Educational Psychology. 2010;30(2):203-19. [DOI:10.1080/01443410903509259]
49. 49. Minear M, Shah P, Pickering S. Sources of working memory deficits in children and possibilities for remediation. Working memory and education. 2006:273-307.
50. 50. Meyer M, Salimpoor V, Wu S, Geary D, Menon V. Differential contribution of specific working memory components to mathematics achievement in 2nd and 3rd graders. Learning and Individual Differences. 2010;20(2):101-9. [DOI:10.1016/j.lindif.2009.08.004] [PMID] [PMCID]
51. 51. Van der Molen M, Van Luit J, Van der Molen M, Klugkist I, Jongmans M. Effectiveness of a computerised working memory training in adolescents with mild to borderline intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 2010;54(5):433-47. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01285.x] [PMID]
52. 52. Dovis S, Van der Oord S, Wiers RW, Prins PJ. Improving executive functioning in children with ADHD: training multiple executive functions within the context of a computer game. A randomized double-blind placebo controlled trial. PloS one. 2015;10(4):e0121651. [DOI:10.1371/journal.pone.0121651] [PMID] [PMCID]
53. 53. Mezzacappa E, Buckner JC. Working memory training for children with attention problems or hyperactivity: A school-based pilot study. School Mental Health. 2010;2(4):202-8. [DOI:10.1007/s12310-010-9030-9]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ahmadi A, Arjmandnia, Azizi, motie S. The Effectiveness of Computer-Based Executive Function Training on Cognitive Characteristic and Math Achievement of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. JPEN. 2017; 4 (1) :43-50
URL: http://jpen.ir/article-1-232-fa.html

احمدی احمد، ارجمندنیا علی اکبر، عزیزی محمد پارسا، مطیعی سمیرا. اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی رایانه محور بر ویژگی‌های شناختی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی. مجله پرستاری کودکان. 1396; 4 (1) :43-50

URL: http://jpen.ir/article-1-232-fa.htmlدوره 4، شماره 1 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه پرستاری کودکان و نوزادان Journal of Pediatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3844