:: دوره 5، شماره 3 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 74-82 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی به روش بحث گروهی بر عزت نفس نوجوانان تحت همودیالیز
بی بی عزیزه دهقان ، مهناز شوقی ، نعیمه سیدفاطمی
استادیار ، گروه پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، shoghi.m@iums.ac.ir
چکیده:   (601 مشاهده)
مقدمه : وابستگی به دیالیز با تغییر تصور ذهن ی فرد از خود ممکن است تاثیرات منفی بر عزت نفس وی وارد نماید.این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی خود مدیریتی به روش بحث گروهی بر عزت نفس نوجوانان تحت همودیالیز انجام شد.
روش: این پژوهش  یک مطالعه  نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش شامل 62نفر از نوجوانان تحت همودیالیز بود نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. مشارکت کنندگان در دو گروه (مداخله 32نفر) و(کنترل30 نفر) تقسیم شدند.  پرسشنامه  عزت نفس کوپر اسمیت در مرحله پیش آزمون در همه نمونه ها دو گروه تکمیل گردید. سپس  مداخله آموزشی برای گروه مداخله بر اساس خودمدیریتی به روش بحث گروهی در 4جلسه 90دقیقه ای و به مدت 4هفته انجام شد. 1 ماه بعد پس آزمون گرفته شد.
یافته ها: بعد از اجرای آموزش خود مدیریتی  به روش بحث گروهی میانگین نمره عزت نفس در نوجونان گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت(0/001>P).
نتیجه گیری: برنامه آموزشی خودمدیریتی به روش بحث گروهی بر  افزایش عزت نفس نوجوانان تحت همودیالیز موثر بود. استفاده از بحث گروهی در اموزش برنامه ی خودمدیریتی به این گروه از نوجوانان توصیه می شود.
واژه‌های کلیدی: خودمدیریتی، بحث گروهی، عزت نفس، نوجوانان، همودیالیز
متن کامل [PDF 738 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها