نشریه پرستاری کودکان و نوزادان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به نام خدا

 با عنایت خداوند تبارک و تعالی، بمنظور ارتقای حرفه پرستاری کودکان ونوزادان ،انجمن علمی پرستاری ایران اقدام به چاپ مجله پرستاری کودکان و نوزادان نمود تا  نیاز این جامعه برطرف گردد. انشاا... این اقدام انجمن علمی پرستاری نقطه عطفی در ارتقای علمی و عملی این عزیزان و ارتقای مراقبتهای تخصصی از کودکان و نوزادان و خانواده های آنها باشد.
مجله علمی پژوهشی پرستاری کودکان و نوزادان مقالات مرتبط با پرستاری کودکان و نوزادان،پرستاری بالینی در کودکان و نوزادان، آموزش در پرستاری کودکان و نوزادان، مدیریت در پرستاری کودکان و نوزادان و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می‌رساند. امید است این اقدام مورد قبول ایزد منان و کلیه همکاران گرامی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که به موجب ماده13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه پرستاری کودکان و نوزادان در زمینه پرستاری به زبان انگلیسی و فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام انجمن علمی پرستاری ایران در تاریخ 1393/2/30 به شماره ثبت 93/4285 صادر شده است.

مجله پرستاری کودکان در حال حاضر در  نمایه می شودDirectory of Research Journals Indexing(DRJI)

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری کودکان و نوزادان:
http://jpen.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب