نشریه پرستاری کودکان و نوزادان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول  و سردبیر: آقای دکتر عباس عبادی
مدیر اجرائی و معاون سردبیر :محسن ملاهادی
صفحه آرائی : موسسه اوج اندیشان پاسارگاد
پست الکترونیکی:info@jpen.ir
تلفکس:66592535-021
آدرس: تهران - میدان توحید - دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری کودکان و نوزادان:
http://jpen.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب