:: دوره 7، شماره 1 - ( پاییز 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 12-22 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی الگوی شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور بر احساس شرم نوجوانان پسر با آمادگی به اعتیاد
جمشید شهبازی ، آناهیتا خدابخشی کولایی ، حسین داوودی ، حسن حیدری
استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران ، a.khodabakhshid@khatam.ac.ir
چکیده:   (1641 مشاهده)
مقدمه: علت عمده گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر عدم کنترل مهارت های هیجانی است. مطالعات گذشته نشان می دهند که دو الگوی درمانی شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و دلبستگی محور به دلیل افزایش حس خودپذیری و توانایی بخشایش گری در افراد به ناراحتی هیجانی کمتری در آنها منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف  مقایسه اثربخشی الگوی شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور بر احساس شرم نوجوانان پسر با گرایش به اعتیاد انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ازنا که در سال 1398 مشغول به تحصیل بودند است. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. در نهایت 45 دانش آموز برای پژوهش انتخاب شدند. سه گروه 15 نفره به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و دیگری در گروه کنترل گنجانده شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس آمادگی به اعتیاد وید و بوچر (1992) و پرسشنامه احساس شرم، کوهن، وولف، پنتر و اینسکو (2011) بودند. گروه آزمون  طی 8 و 6 جلسه به ترتیب تحت درمان شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین اثربخشی  درمان شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور بر احساس شرم نوجوانان پسر با آمادگی به اعتیاد در گروه های آزمون و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>p، 41/38f=).
نتیجه گیری: درمان شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور می توانند در کاهش احساس شرم نوجوانان با گرایش به اعتیاد مؤثر باشند. این دو الگو می تواند به متخصصان سلامت روان کمک کند تا با آگاهی از اثربخشی این دو الگو در درمان و مشاوره خود از طریق آنها به کاهش احساس شرم نوجوانان کمک کنند.
واژه‌های کلیدی: شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی، درمان دلبستگی محور، احساس شرم، آمادگی به اعتیاد، نوجوانان پسر
متن کامل [PDF 283 kb]   (295 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/29 | پذیرش: 1399/1/24 | انتشار: 1399/6/10


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها