[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 2 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خطرپذیری دختران نوجوان
سید ولی اله موسوی، زهرا پسندیده، شیما پورابوالقاسم حسینی
کارشناسی ارشد ، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ، shimahosseini@rocketmail.com
چکیده:   (1755 مشاهده)
مقدمه: رفتارهای پرخطر در نوجوانان، پیامدهای منفی روان شناختی و اجتماعی را افزایش می دهد. از آن­جا که هوش هیجانی به عنوان مجموعه­ای از مهارت­ها می­تواند به سازگاری فرد کمک کند بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خطرپذیری در دختران نوجوان شهرستان رشت بود.
روش کار: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش دختران نوجوان شهرستان رشت در سال 93-94 بودند که 54 نفر از دانش‌آموزان یک مدرسه دخترانه نواحی رشت به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس از کلاسهای آن مدرسه، برای تأمین فرض همگن بودن، دو کلاس به تصادف انتخاب شدند. سپس یک گروه به عنوان گروه کنترل و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. در گروه آزمایش کارگاه آموزش مهارت‌های هوش هیجانی طی 12 جلسه برگزار شد و گروه کنترل، هیچگونه مداخله‌ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش به مقیاس خطرپذیری که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، پاسخ دادند. سپس برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که خطرپذیری گروه آزمایش در دو مرحله پیش و پس از آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری داشته است. به این صورت که خطرپذیری گروه آزمایش در مرحله پس­آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (0/01P<).
نتیجه­ گیری: بنابراین آموزش هوش هیجانی توانسته است در کاهش رفتارهای پرخطر مؤثر باشد.

 
واژه‌های کلیدی: خطرپذیری، هوش هیجانی، دختران نوجوان
متن کامل [PDF 442 kb]   (532 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۸
فهرست منابع
1. 1. Popham L, Kennison Sh, Bradley K. Ageism, sensation-seeking and risk-taking behavior in young adults. Curr Psychol. 2011;35(8):184–193. [DOI:10.1007/s12144-011-9107-0]
2. 2. Schafers B. [Soziologie des Jugendalters]. translated by K. Rasekh. Tehran: Ney Publications; 2004.
3. 3. Malekshahi F, Momen-nasab M. [The Effects of High - Risk - Behavior Prevetion Educational Program on the Knowledge and Atittude of School Health Trainers in Khoramabad in 1384]. yafte. 2007;9(2):47-54.
4. 4. Carr Gregg MRC, Grover SR. Risk taking behaviour of young women in Australia, screening for health risk behaviours. Med J Aust. 2003;178(12):601- 604. [PMID]
5. 5. Boyer TW. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. Dev Rev. 2006;26:291–345. [DOI:10.1016/j.dr.2006.05.002]
6. 6. Leigh BC, Vanslyke JG, Hoppe MJ, Rainey D, Morrison DM, Gillmore MR. Drinking and condom use: Results from an event-based daily diary. AIDS Behav. 2007;12(1):104-112. [DOI:10.1007/s10461-007-9216-9] [PMID] [PMCID]
7. 7. Manning WD, Long more MA, Giordano PC. Adolescents\' involvement in non-romantic sexual activity. Soc Sci Res. 2005;34:384-407. [DOI:10.1016/j.ssresearch.2004.03.001]
8. 8. Goldstein AL, Walton MA, Cunningham RM, Trowbridge MJ, Maio RF. Violence and substance use as risk factors for depressive symptoms among adolescents in an urban emergency department. J Adolesc Health. 2007;40:276-279. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2006.09.023] [PMID]
9. 9. Cornelius JR, Reynolds M, Martz BM, Clark DB, Kirisci L, Tarter R. Premature mortality among males with substance use disorders. Addict Behav. 2008;33(1):156-160. [DOI:10.1016/j.addbeh.2007.05.001] [PMID] [PMCID]
10. 10. Marquez MP, Galban N. Getting hotter, going wilder? Changes in sexual risk-taking behavior among Filipino youth. Paper presented at the seventh International Conference on Philippine Studies, Leiden, and The Netherlands 16-19 June 2004.
11. 11. Jeynes WH. The relationship between the consumption of various drugs by adolescents and their academic achievement. Am J Drug Alcohol Abuse. 2002;28(1):15-35. [DOI:10.1081/ADA-120001279] [PMID]
12. 12. Lindberg LD, Boggess S, Williams S. Multiple threats: The co-occurrence of teen health risk-behaviors. Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2005.
13. 13. Liau AK, Liau AW, Teoh GB, Liau MT. The case for emotional literacy: the influence of emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian econdary school students. J Moral Educ. 2003;32(1):51-66. [DOI:10.1080/0305724022000073338]
14. 14. Nelis D, Quoidbach J, Mikolajczak M, Hansenne M. Increasing emotional intelligence: How is it possible. J Pers Individ Dif. 2009;47(1):36-41. [DOI:10.1016/j.paid.2009.01.046]
15. 15. Ortiz Deborah E. The Association between Emotional Intelligence and Sexual Risk Behavior among Undergraduate College Students in the Greater Los Angeles. Scripps Senior Theses 2012; 89.
16. 16. Salovey P, Mayer JD. Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality. 1990;9(3):185-211. [DOI:10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG]
17. 17. Goleman D. Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books; 1998.
18. 18. Stys Y, Brown ShL. A Review of the Emotional Intelligence Literature and Implications for Corrections. Research Branch Correctional Service of Canada. 2004;150:185-210.
19. 19. Saif A. [Modern educational psychology]. Sixth edition. Tehran: Publication time; 1390.
20. 20. Petrides KV, Pita R, Kokkinaki F. The location of trait emotional intelligence in personality factor space. B J Psychol. 2007;98(2):273-289. [DOI:10.1348/000712606X120618] [PMID]
21. 21. Malterer MB, Glass SJ, Newman JP. Psychopathy and trait emotional intelligence. Pers Individ Dif. 2008;44(3):735-745. [DOI:10.1016/j.paid.2007.10.007] [PMID] [PMCID]
22. 22. Arnett G. Understanding reckless behavior in adolescence. Paper Presented at the biennial meeting of the Society of research in child Developments Kanssas City 1089.
23. 23. Izard CE, King KA, Trentacosta CJ, Morgan JK, Laurenceau JP, krauthamer ES, Finlo k. Accelerating the development of emotion competence in Head Start children: Effects on adaptive and maladaptive behavior. Dev Psychol. 2008;20(1):369-97. [DOI:10.1017/S0954579408000175] [PMID]
24. 24. Smith-Donald R, Raver C, Hayes T, Richardson B. Preliminary validity of the preschool self-regulation assessment (PSRA) for field- based research. Early Child Res Q. 2011;22(2):173-87. [DOI:10.1016/j.ecresq.2007.01.002]
25. 25. Reyes NM. Facilitating Emotion Regulation Strategies for Anger and Anxiety Related Emotions in Young Children with High Functioning Autism Spectrum Disorders (HFASD) [Dissertation]. Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University. 2009.
26. 26. Hesarsorkhi R, Tabibi Z, Asghari-Nekah SM, Bagheri N. [Effectiveness of Emotional Competence Training on Improving Emotional Knowledge, Emotional Regulation and Decreasing Aggression in Orphans and Abandoned Children]. J Clin Psychol. 2016;8(3):1-15.
27. 27. Sharifi M. [The effectiveness of emotional intelligence training on coping with mental stress of urmia city students]. Master thesis of general psychology: Allameh tabatabai university; 2008.
28. 28. Esmaeeli M. [Effects of Emotional Intelligence Factors Training on Enhancing Mental Health]. IJPCP. 2007;13(2):158-165.
29. 29. Mehrabi A. [Effect of emotional intelligence on the adjustment of the escapee girls]. Journal of Education and Psychology. 2007;21:26-32.
30. 30. Fridman, G. Training emotional intelligence and its effect on behavioral problems in high school. J Psychol. 2003;24:73-80.
31. 31. Cervone R. Generalization effects of coping skills training in aggression, assertiveness and efficacy beliefs in homeless adolescents. J Psychol. 2006;12:16-26.
32. 32. Vanroy S. Emotional intelligence training and its effects on aggression in offender adolescents. J Personal. 2006;37:68-70.
33. 33. Daus CS, Ashkanasy NM. The case for an ability-based model of emotional intelligence in organizational behavior. J Organ Behav. 2005;26:453-466. [DOI:10.1002/job.321]
34. 34. Kimiaee A, Raftar MR, Soltanifar A. [Emotional intelligence training and it\'s effectiveness on aggression of aggressive adolescence]. Research in Clinical Psychology and Counselings. 2011;1(1):153-166.
35. 35. Trinidad D, RUnger J, B Chou CP, Johnson A. The protective association of emotional intelligence with psychosocial smpking risk factors for adolescents. Pers Individ Dif. 2004:36:645-654. [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00163-6]
36. 36. Trinidad DR, Johnson CA. The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcoholuse. Pers Individ Dif. 2002;32:95-105. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00008-3]
37. 37. Parker JD, Taylor RN, Eastabrook JM, schell SL, Wood LM. Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse.gaming abuse and emotional intelligence. Pers Individ Dif. 2008;45:174-180. [DOI:10.1016/j.paid.2008.03.018]
38. 38. Narimani M, Eyvazi N, Abolghasemi A. [Effectiveness of Teaching Emotional Intelligence in Preventing Students\' Tendency to Substance a Abuse]. Quarterly Journal of Research on Addiction. 2014;8(30):9-20.
39. 39. Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. [Construction and Assessment of Psychometric Features of Iranian Adolescents Risk-Taking Scale]. IJPCP. 2011; 17(3):218-225.
40. 40. Bradbury T, Greaves J. [Emotional Intelligence]. Translated by Mehdi Ganji 1384. Tehran: publishing Savalan; 2005.
41. 41. Baskin-Sommers A, Sommers I. The co-occurrence of substance use and high-risk behaviors. J Adolesc health. 2006;38(5):609-611. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2005.07.010] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mousavi S V, Pasandideh Z, Poorabolghasem Hosseini S. The Effectiveness of emotional intelligence training on risk taking of adolescent girls. JPEN. 2017; 4 (2) :1-8
URL: http://jpen.ir/article-1-255-fa.html

موسوی سید ولی اله، پسندیده زهرا، پورابوالقاسم حسینی شیما. بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خطرپذیری دختران نوجوان. مجله پرستاری کودکان. 1396; 4 (2) :1-8

URL: http://jpen.ir/article-1-255-fa.htmlدوره 4، شماره 2 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه پرستاری کودکان و نوزادان Journal of Pediatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855