:: دوره 5، شماره 1 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی تنظیم هیجان بر اساس سبک‌های دلبستکی و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده در نوجوانان
عباس نساییان، رقیه اسدی گندمانی
دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران ، anesayan@gmail.com
چکیده:   (1570 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تنظیم هیجان بر اساس سبک‏های دلبستکی و سبک‏های فرزندپروری ادراک شده در دانش ‏آموزان مقطع متوسطه بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش ‏آموزان دختر شهر بجنورد است. نمونه شامل 167 دانش‏ آموز است که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. در این پژوهش از سه ابزار سبک‏های دلبستگی، سبک‏های فرزندپروری و تنظیم هیجان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از شاخص ‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی و تحلیل رگرسیون) استفاده شد.
یافته‏ ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تنظیم هیجان با دلبستگی ایمن رابطه خطی معنی‏ داری وجود دارد (p<0/01). اما بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و سبک‏های فرزندپروری ادراک شده با تنظیم رابطه ‏ی معنی داری وجود ندارد (p>0/01).
نتیجه گیری: با استناد به یافته ‏های این پژوهش می‏توان گفت که دلبستگی ایمن در رشد هیجانی نوجوانان نقش دارد. پرستاران نقش مهمی در ارایه خدمات جامع به کودکان و نوجوانان با مشکلات هیجانی و رفتاری و خانواده های آن هادارند، چنین یافته هایی می تواند در مواقع لازم مورد استفاده پرستاران قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، سبک فرزندپروری ادراک شده، نوجوانی
متن کامل [PDF 749 kb]   (595 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۸


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 1 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها